hiša S v rožeku (A), projekt  

Parcela za hišo S v Rožeku je nagnjen travnik z razgledom na dolino Drave na severu in gorski masiv Karavank na jugu. Hiša izkorišča konfiguracijo terena, odprtost prostora in poglede na več strani. Servisni prostori in vhod so na spodnjem nivoju, dostopnem s severne strani, bivalni prostori nadstropje višje pa so z nivojem terena povezani na južni strani hiše. Veliko okno dnevnega prostora uokvirja pogled v dolino, nadsvetloba na južni strani pa lovi sonce in pogled na Karavanke.

Sobe so obrnjene na vzhod. Pred otroškimi sobami je terasa, ki se na koncu izteče v teren. V prvi varianti je hiša v celoti podkletena, v drugi, zmanjšani pa le deloma. Garaža je v tem primeru samostojen, vkopan objekt, ki skupaj s hišo oblikuje vhodno dvorišče. Stopnišče med hišo in garažo povezuje spodnji in zgornji nivo vrta.

     
     
objekt: stanovanjska hiša  
projektant: Bauraum Architekten  
avtorji arhitekture: Tomaž Čeligoj  
  Blaž Kandus  
  Alenka Korenjak  
naročnik: zasebni  
površina parcele: 2310,00 m²  
neto površina objekta: 280,30 m²  
neto površina (var.): 221,10 m²  
projekt:              2006-07