prenova in razširitev dvorane in trgovine na primskovem

 

 

Projekt prenove in razširitve na Primskovem obsega dozidavo vadbenih in prireditvenih prostorov Doma krajanov na Primskovem, prenovo obstoječe dvorane s preddverjem in pododrjem, prenovo in dozidavo živilske trgovine ter nadstrešek na vhodni fasadi. Nadstrešek sprva ni bil predviden, a smo uspeli prepričati naročnika, da ureditev notranjosti zahteva tudi urejen in poenoten predprostor pred stavbo, v kateri so poleg prostorov krajevne skupnosti in trgovine tudi pošta, frizer in več manjših pisarn.

Prva faza obsega izgradnjo nadstreška in prizidka ter prenovo trgovine, prenova dvorane in preddverja pa sledi v drugi fazi. Nadstrešek je zasnovan kot lahka jeklena konstrukcija s stekleno streho, v katero bo kasneje vstavljen vetrolov preddverja dvorane. Žal zaradi večih investitorjev (še) ni zgrajen v celotni dolžini. Fasada prizidka je iz vlaknocemetnih plošč, vstavljenih med jeklene profile, prireditveni prostori pa imajo eno stranico v celoti zastekljeno.

Kranj, izvedeno  
   
objekt: dvorana krajevne skupnosti in živilska trgovina
projektant: Koneks d.o.o.
avtorji arhitekture: Tomaž Čeligoj
  Blaž Kandus
  Alenka Korenjak
  Boštjan Bugarič
konstrukcija:               Proding inženiring d.o.o.
strojne instalacije: Arctur projektiva d.o.o.
elektro instalacije: Bonnet d.o.o.
fotografija: Matevž Paternoster
naročnik: Krajevna skupnost Primskovo in Mercator
površina parcele: 5000,00 m²
neto površina objekta: 1508,10 m²
projekt in izvedba (1.faza): 2007-10