prenova stanovanja HŠ v ljubljani, izvedeno

 

Naročnik prenove stanovanja na Rimski cesti v Ljubljani je želel preurediti staro meščansko stanovanje tako, da bo odgovarjalo današnjim potrebam mlade družine, hkrati pa čim manj posegati v obstoječo podobo stanovanja. Tloris je zato ostal nespremenjen, le iz sobe poleg kuhinje je nastala kopalnica. Stanovanje je tako dobilo jasno programsko zasnovo: servisni prostori vzdolž skupnega hodnika in bivalni prostori, orientirani na cesto.

V vsakem prostoru je načrtovan le en kos pohištva, ki določi značaj prostora, izbor ostale opreme je prepuščen naročniku.

   
objekt: prenova stanovanja
avtorji arhitekture: Tomaž Čeligoj
  Ana Grk
  Blaž Kandus
  Alenka Korenjak
  Tina Rugelj
  Jerica Živa Puterle
fotografija:  Matevž Paternoster
naročnik: zasebni
neto površina objekta: 102,80 m²
projekt in izvedba: 2008-09