dvostanovanjska hiša na Koleziji

izvedeno  
objekt: dvostanovanjska hiša

Dvostanovanjska hiša je rekonstrukcija in prizidava starejše stanovanjske hiše. Volumensko sta ohranjena klet in pritličje, nad katerim je novo nadstropje in terasna etaža, na dvoriščni strani pa so dodani balkoni in zunanje stopnišče.  Razmeroma majhno zemljišče je s historično umestitvijo hiše na ulični rob optimalno izkoriščeno.

Osnovni volumen hiše je geometrično pravilen, s pravilnim rastrom oken. Ta z urejenimi razmerji in višino venca  določa ulično, bolj reprezentačno  fasado objekta v območju, ki je zaščiteno kot naselbinska dediščina in se tako vkaplja v ulični niz enonadstropnih meščanskih hiš, pretežno iz prve polovice 20. stoletja. Manjša terasna etaža je na vseh stranicah odmaknjena od venca stavbe in oblikovana kot sodobnejša in lahkotnejša nadzidava, jasno ločena od osnovnega volumna.

Okroglo zunanje stopnišče na dvoriščni strani predstavlja komunikacijsko jedro in nakazuje delitev hiše po vertikali. Odprti balkoni z razgaljeno konstrukcijo in transparentnimi ograjami komunicirajo z zunanjim prostorom vrta in širijo bivalni prostor v vseh etažah.

projektant: Kombinat d.o.o.
avtorji arhitekture: Ana Grk
  Blaž Kandus
  Alenka Korenjak
  Rok Hočevar
  Alja Mišigoj
notranja oprema: Sanja Premrn s.p.
gradbene konstrukcije: A Consulting d.o.o.
projekt strojnih instalacij: Projekt Rant s.p.
projekt elektro instalacij: Enering INT d.o.o.
površina zemljišča:  m²
bruto površina etaže: 169 m²
skupna bruto površina: 610 m²
naročnik: zasebni
leto načrtovanja: 2016-18
leto gradnje: 2019-22