pogled na bohoričevo ulico
pogled na park z bohoričeve ulice
pogled na zaloško cesto pred reševalno postajo
zasnova prostora
situacija
izhodišča

 

prenova območja vodmat

natečajni projekt

 2. nagrada
ureditev:
avtorji arhitekture:
.  
.   
.
.
.
.   

.
.
konzultant za promet:
površina območja:
bruto površina objektov:
naročnik:
.
.
projekt:
urbanistična zasnova 
Kombinat d.o.o.
prostoRož
Urbanisti d.o.o.
Gorazd Furman Oman
Mojca Furman
Ana Grk
Alenka Korenjak
Alja Mišigoj
Blaž Kandus
Mojca Oman Furman
Rok Preskar
Vesna Skubic
Zala Velkavrh
City Studio d.o.o.
7900 m²
18800 m² 
Zavod za transfuzijsko medicino in
Mestna občina Ljubljana
2020

Koncept klinik v zelenju na prvo mesto postavlja javni prostor. Poleg velikega parka, s katerim smo regenerirali območje UKC in sosesko Vodmat, smo vse ulice obravnavali kot javne površine, ki omogočajo udobno potovanje, čakanje in srečevanje. Ker smo tranzitni promet speljali izven območja po Grablovičevi ulici, smo Zaloško in Bohoričevo delno zaprli za osebni promet. Na ključnih delih ulic smo uredili skupni prometni prostor - shared space, ki briše mejo med ulico in trgom. Vse ulice so zasajene z drevoredi, ki hladijo poleti območje.

V nalogi smo se intenzivno posvetili prometni ureditvi območja, ki je trenutno kaotična in je vir stresa za zaposlene, paciente in svojce. Preusmerili smo tranzitni promet in umirili osebni promet na območju. Olajšali smo prehodnost za pešce, kolesarje, JPP in reševalna vozila. Za zaposlene smo predivdeli hiter shuttle, ki povezuje UKC z glavnimi prometnimi vozlišči. Dostop do klinik z osebnimi vozili je urejen s prometnimi zankami in kiss&ride točkami.