hiša pri Trebnjem v gradnji  
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
  
 
  
  
projekt gradbenih konstrukcij:
projekt strojnih instalacij:
projekt elektro instalacij:
površina zemljišča:
neto površina objekta:
naročnik:
projekt in izvedba:
stanovanjska hiša
Kombinat d.o.o.
Ana Grk
Alenka Korenjak
Blaž Kandus
Tomaž Čeligoj
Vesna Mihelj
Proding d.o.o.
Proteus projekt d.o.o.
Enering Int. d.o.o.
2600 m²
225 m²  
zasebni
2014-19

Zasnova stanovanjske hiše v Grmu pri Trebnjem izhaja iz danosti lokacije; dolga in ozka parcela je narekovala pritlično, vzdolžno zasnovo, kjer so prostori nananizani drug poleg drugega. Pod enotno, 40 metrov dolgo streho si sledijo: pokrit parkirni prostor, servisni prostori, sobe, bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico ter pokrita terasa kot zaključek hiše. Dostop in komunikacija je na severozahodni strani, sobe in bivalni prostori pa se odpirajo proti jugozahodu. Zaradi nagnjenega terena in nepozidanega zemljišča imajo vsi prostori pogled v daljavo.

Konstrukcija hiše je skeletna, z enotnim rastrom od začetka do konca hiše. Pravilnemu konstrukcijskemu ritmu hiše sledi tudi oblikovanje fasade.