zunanjost
stanovanje II
stanovanje I
shematski prerez

 

prenova idrijske rudarske hiše
projekt  
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
  
 
  
  
prostorski prikazi:
projekt gradbenih konstrukcij:
projekt strojnih instalacij:
projekt elektro instalacij:
površina zemljišča:
neto površina objekta:
naročnik:
projekt:
dvostanovanjska hiša
Kombinat d.o.o.
Maša Živec
Chiara Bocchinger
Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Ana Grk 
Alja Mišigoj
Andrej Blatnik
CBD d.o.o.
Projekt Rant, s.p.
Winky d.o.o.
1090 m²
138 m²  
Ekosklad, j.s., Občina Idrija
2018

Hiša Trnovec bo primer preureditve značilne idrijske rudarske hiše v sodobnejšo in prijetnejšo stanovanjsko stavbo. Ob prenovi ohranjamo zunanjo podobo hiše ob povsem spremenjeni notranji prostorski zasnovi. Hiša Trnovec predstavlja eno redkih še ohranjenih rudarskih hiš, zato je njena prenova oz. rekonstrukcija stavbe kljub slabemu stanju ključna za ohranjanje stavbne dediščine. Cilj posega je, da hiša Trnovec postane vzorčni primer prenove, hkrati pa tudi prikaz novih prostorskih in tehnoloških rešitev stanovanjske gradnje.

Hiša je zasnovana kot dvostanovanjska stavba, razdeljena po vertikali. Obe enot imata tako povsem primerlljive bivalne pogoje - vstop v pritličju, stik s terenom in dobro osvetlitev bivalnih prostorov. Rekonstrukcija zunanjosti hiše bo s treh strani, vidnih s ceste, zvesta originalni zasnovi, z obdelavo fasade in obstoječimi okenskimi odprtinami, zadnja stran proti bregu, pa bo v celoti zastekljena. Bivalni prostori obeh enot bodo zato razkošneje osvetljeni in z neposrednim stikom z zunanjo teraso na zadnji strani hiše. Hiša bo z notranje strani konstrukcijsko ojačana s stenami iz križno lepljenih plošč, ki bodo tudi viden notranji ovoj stavbe.