Kolesarske poti vzhodne Ljubljane

evropski razpis Civitas

.
avtorji :
.
.
.
.
.
.
.
sodelavci
.
svetovanje
.
oblikovanje
.
kombinat. arhitekti  d.o.o.
Tomaž Čeligoj, u.d.i.a.,
Ana Grk u.d.i.a.,
Alenka Korenjak u.d.i.a.,
Blaž Kandus u.d.i.a.,
Peter Prinčič u.d.i.a.,
Rok Hočevar m.i.a.
.
Boštjan Račič,
Janez bertoncelj LKM,
Tadej Žaucer u.d.i.a.,
Irena Ostojič u.d.i.a.,
MašaCvetko

Promet v urbanem okolju je desetletja ena najpomembnejših tem v prostorskem razvoju mest. V zadnjem obdobju postaja jasno, da zagotavljanje večje pretočnosti avtomobilskega prometa ni rešitev temveč ovira – a ne samo prostorska, temveč tudi socialna, okoljska, kulturna in gospodarska.  Kolesarjenje Ljubljani ni tuja oblika prevoza – do skokovitega naraščanja osebnih avtomobilov v 60- ih, 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja je bilo kolo ena glavnih oblik mobilnosti, saj je za večino predstavljalo edino lastno prevozno sredstvo.

S projektom Kolesarske poti povezave vzhodnega dela Ljubljane smo želeli na konkretnem območju preveriti, kakšne so možnosti za izboljšanje kolesarske infrastrukture, kateri so ključni problemi in kateri so nujni posegi, ki bi pripomogli k boljšim in varnejšim povezavam, posledično pa seveda k večjemu deležu kolesarjev v mobilnostni shemi Ljubljane. Cilj projekta je namreč pripraviti konkretne, učinkovite in enostavne predloge za izboljšanje infrastukture, ki bi vplivale na čimvečji del kolesarjev. Pokazati želimo, da je mogoče z majhnimi finančnimi sredstvi doseči bistvene izboljšave, ki bi pripomogle k varnosti in udobju obstoječih kolesarjev, hkrati pa privabili nov krog ljudi, ki danes za poti po mestu uporabljajo osebni avtomobil.