Trg Brolo, Koper

natečaj 

nezaključen natečaj
.
projektant:
arhitektura:
.
.
.
..
sodelavci:
.
.
vizualizacije:
krajinska arhitektura:
osvetlitev:
ocena investicije:
.
kombinat. arhitekti  d.o.o.
Blaž Kandus u.d.i.a. 
Tina Rugelj u.d.i.a.
Ana Grk u.d.i.a.
Vesna Mihelj u.d.i.a.
Alenka Korenjak u.d.i.a.
Rok Hočevar, mag. inž. arh.
Urška Škrap
Nina Savič, abs. arh.
Aleš Pajk, u.d.i.a.
Matej Kučina u.d.i.k.a - BRUTO d.o.o.
Mihael Lepšina, Svetlarna d.o.o.
Robert Pangršič, P studio popisi d.o.o.
.

Mestna občina Koper je razpisala vabljen natečaj za ureditev trga Brolo, ki pa je zaradi domneve postopkovne napake ostal nezaključen.

Z natečajem za ureditev trga se je ponudila priložnost, da Brolo (spet) zaživi kot središče dogajanja in srce mesta. Dilema Brolo – trg ali park? dobi s predlagano rešitvijo jasen odgovor. Brolo je trg, ki ga določa vegetacija. Tako Brolo ohranjamo oziroma na novo vzpostavljamo kot osrednji zeleni prostor mesta, a mu hkrati vračamo značaj trga. Glavna argumenta za takšno zasnovo sta:

-  trg je značilna urbana površina primorskih mest, kjer se zadržujejo prebivalci in predstavlja glavno lokacijo socializacije prebivalcev,

-  trg je z vidika uporabnosti veliko primernejša površina kot park, saj omogoča različne rabe in prilagajanje trenutnim potrebam.

Z oblikovanjem pravilne mreže dreves v središčnem delu trga ustvarimo zeleni volumen, ki definira več raznolikih odprtih prostorov, a hkrati ohranjamo parter povsem prehoden. Umestitev zelenega volumna vzpostavlja nova prostorska razmerja, z odmiki od grajene strukture pa ustvarjamo hierarhijo odprtih prostorov, glede na značaj in vlogo v strukturi mestu.

Zasnova tlakov izhaja iz obstoječih historičnih tlakov pred pomembnimi zgradbami v samem mestnem jedru. Loggia, Armeria in Pretorska palača v neposredni bližini, imajo pred glavno fasado vedno poudarjen pas iz prestižnejšega, kvalitetnejšega belega kamna. To spremembo tlakov smo prenesli v idejo predprog, ki se pojavijo le pred stavbami, ki jih želimo izpostaviti. S tem stavbi izoblikujemo ožji ali širši predprostor. Osnovna materiala nove ureditve sta siv peščenjak in svetel istrski kamen.

Velika senčna površina postane idealen prireditveni prostor za razne sejme, predstavitve, srečanja in delavnice na prostem. V senci krošenj se lahko odvijajo umetniški ali zbirateljski sejmi, pokušine hrane in pijače ter drugi kulinarični dogodki, otroške delavnice, predavanja na prostem in še marsikaj. Nova ureditev premore tudi več odprtih prireditvenih površin ki poleg že uveljavljenega Martinčevega trga omogočajo organizacijo različnih dogodkov – spuščen prostor pred cerkvijo sv. Jakoba, ploščad nad cisterno, trg pred knjižnico ipd.