podzemna parkirna hiša tržnica, prizidek k mahrovi hiši in ureditev vodnikovega trga

 

natečaj, 1. nagrada, projekt

 

 

Ureditev območja Ljubljanskih tržnic obsega izgradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom, prizidka k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga. Projekt je nadaljevanje zmagovalne natečajne rešitve za širše območje Ljubljanih tržnic iz leta 2008, ki poleg omenjenega vključuje tudi parterno ureditev Pogačarjevega trga in okoliških ulic. Garažna hiša pod Vodnikovim trgom bo imela 3 podzemne etaže: prva omogoča parkiranje večjih dostavnih vozil, hkrati pa obsega tudi tehnične in servisne prostore tržnice.

Prizidek k Mahrovi hiši se naslanja na slepo fasado obstoječe stavbe vzdolž nekdanjega mestnega obzidja in predstavlja vzhodno fasado trga. V pritličju prizidka in dela obstoječe Mahrove hiše je pokrita tržnica, gostinski lokal ter vhoda v parkirno hišo in zgornje etaže prizidka. Fasada prizidka je dvoslojna, z zunanjim plaščem iz lesenih letev, ki poenotijo fasade in vidne strešine prizidka, s tem pa potisnejo pojavnost nove stavbe v ozadje in izpostavijo obstoječe, pomembnejše objekte na trgu. Ureditev Vodnikovega trga vključuje novo razporeditev prodajnih površin, tlakovanje, zasaditev dreves, postavitev urbane opreme, predvidoma pa tudi prezentacijo arheoloških najdb na območju gradnje. 

objekt: podzemna parkirna hiša, poslovno-trgovski objekt in ureditev trga
projektant: Kombinat d.o.o.
avtorji natečaja: Tomaž Čeligoj, Ana Grk,
  Matej Höfler, Blaž Kandus,
  Alenka Korenjak, Tina Rugelj,
  Ivo Buda, Ana Malalan,
  Jerica Živa Puterle
gradbene konstrukcije:               Proding inženiring d.o.o.
izkop in varovanje gradbene jame: Irgo consulting d.o.o.
strojne instalacije: Proteus d.o.o.
elektro instalacije: Winky d.o.o.
naročnik: Mestna občina Ljubljana
območje obdelave: 11.720 m²
neto površina objekta: 23.110 m²
projekt: 2008-15