Soseska Regentova, Ljubljana

natečaj 

3. nagrada
.
avtorji - arhitektura :
.
.
.
.
.
.
.
sodelavci - arhitektura
vizualizacije
zunanja ureditev
gradbene konstrukcije
strojne inštalacije
.
Blaž Kandus, univ. dipl. inž. arh.
Ana Grk, univ. dipl. inž. arh.
Rok Preskar, abs. arh.
Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.
Tomaž Krištof, univ. dipl. inž. arh.
Alja Mišigoj, univ. dipl. inž. arh.
Špela Zore, univ. dipl. inž. arh.
Kosta Jurkas, univ. dipl. inž. arh. (STOLP d.o.o.)
Rok Hočevar, mag. inž. arh.
Maruša Kiler, štud.arh., 
Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh., Bruto d.o.o., 
Iztok Šušteršič,dipl. inž. grad., CBO d.o.o., 
Tomi Celarc, Celarc d.o.o.
.
Načrtovana gradnja stanovanjske soseske na Rakovi Jelši predstavlja v merilu območja relativno  veliko prostorsko potezo, prav zaradi tega pa tudi razvojno priložnost naselja. Novo stanovanjsko sosesko moramo zato načrtovati ne kot zaprto samostojno enoto, ampak socialno središče Rakove Jelše. Natečajno območje smo tako razdelili v tri pasove - severni del je namenjen dostopu za motorni promet in parkiranju, osrednji del grajeni strukturi, torej stanovanjem z intimnejšimi vmesnimi prostori, južni del pa je park, namenjen tako stanovalcem soseske kot tudi okoliškim prebivalcem. Predstavlja tudi vez naselja z Ljubljanico, ki trenutno ne obstaja.
.
Sosesko gradi sedem stavb, s skupno 164 stanovanji. V pritličju prve, ob Poti na Rakovo Jelšo je trgovski in gostinski program, v pritličju zadnje pa skupni prostor stanovalcev. Tako smo tudi programsko sosesko navezali na reko oz. na park in spodbudili uporabo javnega prostora.
.
Niz stavb je zasnovan tako, da si izmenično sledita večja in manjša stavba. Soseska se začne s tlorisno največjo stavbo v soseski s trgovskim programom, nato sledijo izmenično manjši in večji stanovanjski blok, ki sta po dva med seboj povezana s skupno nadstrešnico. Nadstrešnica deli prometni del od zelenih medprostorov in ponuja prostor za posedanje na prostem tudi v primeru dežja.