book['bid']) ? 0 : $node->book['bid']; } $ontop = TRUE; if ($node->book['plid'] > 0) { $ontop = FALSE; } if ($delta == 0 ) { $books = book_get_books(); $query= " select * from {content_type_book} order by field_intro_weight_value "; $result = db_query($query); while ($order = db_fetch_array($result)) { $book2[] = $books[$order['nid']]; } $books = $book2; reset($books); $cur_bid = current($books); if ( $cur_bid['bid'] !== $current_bid ) { while ($cur_bid['bid'] !== $current_bid && $cur_bid['bid']) { next($books); $cur_bid = current($books); } $prev = prev($books); if (is_array($prev)) next($books); $next = next($books); # on prend la premiere page du book pas l intro $bid = db_result(db_query('select bid from {book} where nid=%d',$prev['nid'])); $link = db_result(db_query('select link_path from {menu_links} where depth=2 and menu_name=\'%s\' order by weight ASC LIMIT 1','book-toc-'.$bid)); $link=drupal_get_path_alias($link); if (is_array($prev)) $link_prev = l('', $link, array("html"=> TRUE)); # if (is_array($prev)) $link_next = l('', 'node/'.$prev['nid'], array("html"=> TRUE)); $bid = db_result(db_query('select bid from {book} where nid=%d',$next['nid'])); $link = db_result(db_query('select link_path from {menu_links} where depth=2 and menu_name=\'%s\' order by weight ASC LIMIT 1','book-toc-'.$bid)); $link=drupal_get_path_alias($link); if (is_array($next)) $link_next = l('', $link, array("html"=> TRUE)); # if (is_array($next)) $link_next = l('', 'node/'.$next['nid'], array("html"=> TRUE)); $block['content'] = $link_prev.' projekt '.$link_next; } else { $next = next($books); $bid = db_result(db_query('select bid from {book} where nid=%d',$next['nid'])); $link = db_result(db_query('select link_path from {menu_links} where depth=2 and menu_name=\'%s\' order by weight ASC LIMIT 1','book-toc-'.$bid)); $link=drupal_get_path_alias($link); if (is_array($next)) $link_next = l('', $link, array("html"=> TRUE)); # if (is_array($next)) $link_next = l('', 'node/'.$next['nid'], array("html"=> TRUE)); $block['content'] = $link_prev.' projekt '.$link_next; } } elseif ($delta == 1 ) { $nodebook = node_load($node->book['bid']); $flat = (book_get_flat_menu($nodebook->book)); reset($flat); $cur_link = current($flat); if ( $cur_link['link_path'] !== 'node/'.$node->nid ) { while ($cur_link['link_path'] !== 'node/'.$node->nid && $cur_link['link_path']) { next($flat); $cur_link = current($flat); } $prev = prev($flat); if (is_array($prev)) next($flat); $next = next($flat); #var_dump($prev); # $link = db_result(db_query('select link_path from {menu_links} where depth=2 and menu_name=\'%s\' order by weight ASC LIMIT 1',$prev["menu_name"])); # $link=drupal_get_path_alias($link); if (is_array($prev)) $link_prev = l('', $prev['link_path'], array("html"=> TRUE)); #if (is_array($prev)) $link_prev = l('', $link, array("html"=> TRUE)); # $link = db_result(db_query('select link_path from {menu_links} where depth=2 and menu_name=\'%s\' order by weight ASC LIMIT 1',$next["menu_name"])); # $link=drupal_get_path_alias($link); # if (is_array($next)) $link_next = l('', $link, array("html"=> TRUE)); if (is_array($next)) $link_next = l('', $next['link_path'], array("html"=> TRUE)); } else { $next = next($flat); $link = db_result(db_query('select link_path from {menu_links} where depth=2 and menu_name=\'%s\' order by weight ASC LIMIT 1',$next["menu_name"])); $link=drupal_get_path_alias($link); if (is_array($next)) $link_next = l('', $link, array("html"=> TRUE)); #if (is_array($next)) $link_next = l('', $next['link_path'], array("html"=> TRUE)); } // next($flat); // dsm($flat); // dsm($node); $block['content'] = book_children($nodebook->book). ''; } return $block; case 'configure': $options = array( 'all pages' => t('Show block on all pages'), 'book pages' => t('Show block only on book pages'), ); $form['book_block_mode'] = array( '#type' => 'radios', '#title' => t('Book navigation block display'), '#options' => $options, '#default_value' => variable_get('book_block_mode', 'all pages'), '#description' => t("If Show block on all pages is selected, the block will contain the automatically generated menus for all of the site's books. If Show block only on book pages is selected, the block will contain only the one menu corresponding to the current page's book. In this case, if the current page is not in a book, no block will be displayed. The Page specific visibility settings or other visibility settings can be used in addition to selectively display this block."), ); return $form; case 'save': variable_set('book_block_mode', $edit['book_block_mode']); break; } } ?> | Kombinat
 Dom za bivanje na Regentovi

natečaj

priznanje
.
avtorji - arhitektura :
.
.
.
.
.
sodelavci:
.
.
.
krajinska arhitektura
strojne instalacije
gradbene konstrukcije
.
elektro instalacije
požarni elaborat
gradbena fizika
kalkulacije in tabele
.
Ana Grk u.d.i.a.
Tomaž Krištof u.d.i.a
Rok Hočevar m.i.a.
Blaž Kandus u.d.i.a.
Alenka Korenjak u.d.i.a.
.
Ana Marchidan, Raluca Aldea, Rok Preskar, 
Aleš Pajk, Rahela Pahovnik, Vesna Mihelj, 
Jaka Korla, Kosta Jurkas
.
Tina Demšar Vreš u.d.i.k.a - Landscape d.o.o.
Tomi Celarc, Celarc d.o.o.
Jelenko Ačanski, A consulting D.O.O.
Iztok Šušteršič, CBD d.o.o.
Jurij Božič, Matej Kastelic, Elsing d.o.o.
Stanko Ožbot, Lozej d.o.o.
Davor Klemen
Robert Pangeršič, Studio P d.o.o.
Tomaž Čeligoj, Eva Ajnik
.
.

.

Načrtovana soseska Brdo II predstavlja najobsežnejši slovenski stanovanjski projekt v prihodnjih letih. S skoraj 700 stanovanji podvaja velikost soseske Brdo I in ustvarja zaključeno prostorsko enoto. Natečajno območje je razdeljeno v tri cone, investitor severnega dela je mestni, osrednjega in južnega dela pa republiški stanovanjski sklad.

Predlagana rešitev oblikuje nize stanovanjskih objektov v smeri vzhod - zahod, med katere so vrinjeni zeleni klini - osrednje javne površine, ki so arterije nove soseske. Te povezujejo ulični prostor na zahodni strani z zelenim zaledjem (ježo in bajerjem) na vzhodu, nanj pa se navezujejo vsi (zasebnejši) odprti prostori med stavbami. Stanovanjske stavbe so na osrednje osi orientirane pod kotom, tako da se prostori med stavbami širijo oz. ožajo proti osrednjemu klinu, kar ustvarja večjo pestrost in strukturiranost soseske. Javni program je razporejen v pritličju stavb, ob ulici (Poti Rdečega križa).

Stanovanjske lamele med dvema osema so zasnovane kot ena daljša ali dve ločeni stavbi. Večina stanovanj v soseki ima dvostransko orientacijo, vsa stopnišča so naravno osvetljena, s pogledom navzven. Vogalna umestitev dnevnih prostorov omogoča ločitev kuhinjskega od dnevnega dela in s tem dodatno sobo v stanovanju.

Oblikovanje objektov z enotnim principom, ki se razlikuje v detajlih fasadne obloge, izraža enostnost soseske v večjem merilu in individualnost posameznih stavb v manjšem merilu.