Dom za bivanje na Regentovi

natečaj

priznanje
.
avtorji - arhitektura :
.
.
.
.
.
sodelavci:
.
.
.
krajinska arhitektura
strojne instalacije
gradbene konstrukcije
.
elektro instalacije
požarni elaborat
gradbena fizika
kalkulacije in tabele
.
Ana Grk u.d.i.a.
Tomaž Krištof u.d.i.a
Rok Hočevar m.i.a.
Blaž Kandus u.d.i.a.
Alenka Korenjak u.d.i.a.
.
Ana Marchidan, Raluca Aldea, Rok Preskar, 
Aleš Pajk, Rahela Pahovnik, Vesna Mihelj, 
Jaka Korla, Kosta Jurkas
.
Tina Demšar Vreš u.d.i.k.a - Landscape d.o.o.
Tomi Celarc, Celarc d.o.o.
Jelenko Ačanski, A consulting D.O.O.
Iztok Šušteršič, CBD d.o.o.
Jurij Božič, Matej Kastelic, Elsing d.o.o.
Stanko Ožbot, Lozej d.o.o.
Davor Klemen
Robert Pangeršič, Studio P d.o.o.
Tomaž Čeligoj, Eva Ajnik
.
.

.

Načrtovana soseska Brdo II predstavlja najobsežnejši slovenski stanovanjski projekt v prihodnjih letih. S skoraj 700 stanovanji podvaja velikost soseske Brdo I in ustvarja zaključeno prostorsko enoto. Natečajno območje je razdeljeno v tri cone, investitor severnega dela je mestni, osrednjega in južnega dela pa republiški stanovanjski sklad.

Predlagana rešitev oblikuje nize stanovanjskih objektov v smeri vzhod - zahod, med katere so vrinjeni zeleni klini - osrednje javne površine, ki so arterije nove soseske. Te povezujejo ulični prostor na zahodni strani z zelenim zaledjem (ježo in bajerjem) na vzhodu, nanj pa se navezujejo vsi (zasebnejši) odprti prostori med stavbami. Stanovanjske stavbe so na osrednje osi orientirane pod kotom, tako da se prostori med stavbami širijo oz. ožajo proti osrednjemu klinu, kar ustvarja večjo pestrost in strukturiranost soseske. Javni program je razporejen v pritličju stavb, ob ulici (Poti Rdečega križa).

Stanovanjske lamele med dvema osema so zasnovane kot ena daljša ali dve ločeni stavbi. Večina stanovanj v soseki ima dvostransko orientacijo, vsa stopnišča so naravno osvetljena, s pogledom navzven. Vogalna umestitev dnevnih prostorov omogoča ločitev kuhinjskega od dnevnega dela in s tem dodatno sobo v stanovanju.

Oblikovanje objektov z enotnim principom, ki se razlikuje v detajlih fasadne obloge, izraža enostnost soseske v večjem merilu in individualnost posameznih stavb v manjšem merilu.