Ureditev ulic

delno izvedeno  
objekt:
.
projektant:
avtorji arhitekture:
.
.
.
.
.
neto površina objekta:
naročnik: 
projekt in izvedba:
ureditev Cankarjeve, Eipprove,
Rimske in Slomškove ulice
Kombinat d.o.o.
Maša Cvetko
Tomaž Čeligoj
Ana Grk
 Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Tina Rugelj
29.000 m²
Mestna občina Ljubljana
2009/2011 (del Rimske ceste)

Projekt obravnava ureditev štirih ljubljanskih ulic, Cankarjeve, Eipprove, Rimske in Slomškove ulice, z namenom oblikovanja prešcem in kolesarjem prijaznejšega javnega prostora. Projekt je nastal v sklopu ureditve osi Dunajska - Slovenska - Barjanska kot del strategije zmanjševanja uporabe avtomobila in spodbujanja javnega prevoza, hoje in kolesarjenja. Javni prostor je zato intenzivneje zazelenjen, začrtane so dodatne kolesarske poti v nasprotni smeri vožnje, stojala za kolesa, dvignjena križišča, širši pločniki in dodatna urbana oprema.

V letu 2011 je bil preurejen del Rimske ceste med Slovensko cesto in Trgom francoske revolucije. Uica je pridobila kolesarsko stezo, drevesa med parkirnimi prostori in širši pločnik na južni strani.