islamski versko kulturni center

natečaj, priznanje  
objekt:
avtorji arhitekture:
.
.
.
.
.
prostorski prikazi:
naročnik:
.
površina parcele:  
neto površina objekta:
natečaj:       
islamski versko kulturni center
Tomaž Čeligoj
Robert Dolinar
Blaž Kandus
Tjaša Mavrič
Ana Grk
Alenka Korenjak
Vladimir Avramović
Islamska skupnost v Sloveniji in
Mestna občina Ljubljana
17.493 m²
20.304 m²
2011

Islamski versko kulturni center v Ljubljani bo, z izjemo džamije v Logu pod Mangrtom iz časa I. svetovne vojne, prvi namensko zgrajeni objekt za islamsko skupnost na Slovenskem. Obsegal bo molilnico ter spremljajoče programe (amfiteater, knjižnico, pisarne, restavracijo, športno dvorano, predavalnice, kabinete, stanovanja in podzemna parkirišča). Predlagana natečajna rešitev izpostavi molilnico kot osrednjo in najpomembnejšo zgradbo centra. Vse ostale programe združi pod enotno streho - pohodno ploščadjo, ki ob vstopnem trgu, intimnejšem vrtu in javnem parku sooblikuje zunanji prostor centra.

Molilnica je izčiščen, geometrijsko pravilen introvertiran prostor, ki se odpira proti nebu. Njena zasnova temelji na kvadratu in krogu, ki sta osnovna elementa islamske umetnosti. Pred steno molilnice po pravilih islamske kulture ni ničesar, le vodno zrcalo, v katerem se odseva zunanja stena mihraba.Medprostor med molilnico in spremljevalnimi programi po obodu centra je pokrit trg - reinterpretacija notranjega dvorišča. Obodni objekt zapira center na zahodni in severni strani in združuje vse ostale programe centra. Knjižnica na eni strani ter restavracija na drugi strani stavbe predstavljata vstopni točki v center, prvo srečanje z islamsko kulturo.