center starejših občanov hodoš, natečaj, 3. nagrada 

 

Center starejših občanov v Hodošu bo največja stavba v kraju. Izhodišče naše natečajne rešitve je bilo zato oblikovati takšno stavbo, ki se bo najbolj približala obstoječi tipologiji.

Dom starejših je zato zasnovan iz treh volumnov – dveh vzdolžnih vzporedih stavb in manjšega ločenega objekta dnevnega centra, ki jih povezuje pokrit zunanji hodnik. Na fasadi so uporabljeni tradicionalni gradbeni materiali, les in opeka. Zasnova sob je povzeta iz doma v Goriških Brdih.

   
objekt: dom upokojencev
avtorji arhitekture: Tomaž Čeligoj
  Blaž Kandus
  Alenka Korenjak
  Tina Rugelj
  Tomaž Krištof
naročnik:        Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Občina Hodoš
površina parcele: 4350,00 m²
neto površina objekta: 2237,60 m²
natečaj: 2007