varovana stanovanja v radovljici, vabljen natečaj

1. nagrada  

.

objekt:

avtorji arhitekture:   

.

.

.

naročnik:

površina parcele:

neto površina objekta:

natečaj:

.

večstanovanjski objekt

Tomaž Čeligoj

Blaž Kandus

Alenka Korenjak

Saša Grujič

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja

1685,00 m²

955,80 m²

2006

.

Natečaj za varovana stanovanja na zemljišču poleg obstoječega doma upokojencev je bil razpisan na podlagi že sprejetega zazidalnega načrta, ki je precej natančno določal volumen objekta in dopuščal le majhna odstopanja. Načrt je predvideval tri enake, med seboj zamaknjene volumne z enokapno streho. Natečajna rešitev je rezultat maksimalnih odstopanj znotraj dovoljenih toleranc in predvideva pet različno orientiranih stanovanj na etažo, kjer imajo vsa, z izjemo najmanjšega, dvostransko orientacijo.

Stanovanja so zasnovana tako, da je kuhinjska niša na fasadi objekta in ima neposredni stik z balkonom. Rob balkona je ozelenjen. Predstavlja vrt pred stanovanjem, ki ga stanovalci, ki povečini prihajajo verjetno iz ruralnega ali vsaj predmestnega okolja gotovo pogrešajo. Pritličje stavbe je namenjeno skupnim bivalnim in servisnim prostorom stavbe.