slovenj gradec, trg, tlakovanje
prerez čez trg
Kombinat, Slovenj Gradec, trg, park, Trg svobode

ureditev mestnega središča slovenj gradca, natečaj (2004), 

1. nagrada, izvedeno
 
objekt: ureditev trga s prometno ureditvijo, zasaditvijo in osvetlitvijo

Ureditev obsega osrednja javna prostora mesta - Trg svobode in Park herojev ter Gosposvetsko ulico. Nove ureditve uravnavajo merilo prostora in ustvarjajo različne ambiente znotraj enovitega prostora. Trg in park kot šiv povezujeta župnijska cerkev Sv. Elizabete in cerkev Sv. Duha, hkrati pa ju delita na dva različna ambienta. Prvi je osrednji mestni prostor v osi cerkve, drugi pa večji do sedaj prostorsko neizoblikovan zelen javni prostor med srednjeveškim delom mesta in javnimi programi v njegovem zaledju.

Prenova trga ni zahtevala korenitih sprememb, predvsem odstranitev motečih elementov in poenotenje prostora s čimer je poudarjena  njegova monumentalnost. Različne strukture in vzorci tlakovanja iz granitnih kock na novo vzpostavijo tudi manjše zaključene prostore ob Trgu svobode: introvertiran, intimnejši Vorančev trg ob cerkvi Sv. Duha ter prehoden prostor izteka Meškove ulice. Velik prostor Parka herojev predstavlja zeleno protiutež mestnemu jedru.

Z jasno oblikovanimi zelenimi otoki postane hkrati povezovalni element z mestnim jedrom ter dvorišče gimnazije. Ureditev obsega tudi Gosposvetsko ulico, kjer so pod krošnjami dreves na novo urejena parkirna mesta. Zanimivost mestnega središča Slovenj Gradca so številne plastike in spomeniki, ki jih nova ureditev enakovredno umešča v prostor, hkrati pa dodaja še nove.              

projektant: Kombinat d.o.o.
avtorji arhitekture: Tomaž Čeligoj
  Ana Grk
  Alenka Korenjak
  Blaž Kandus
  Ana Malalan
zunanja in prometna ureditev:              Provia d.o.o.
zunanja osvetlitev: Arcadia d.o.o.
območje obdelave: 9.800 m²
projekt in izvedba 2009-10