dom upokojencev brda

izvedeno  
.
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
.
.
.
.
gradbene konstrukcije:
strojne in elektro instalacije:
fotografije:
naročnik:
površina parcele:
neto površina objekta:
projekt in izvedba (1.faza):
.
dom upokojencev
Stolp d.o.o.
Tomaž Čeligoj
Kosta Jurkas
 Blaž Kandus
 Alenka Korenjak
 Tina Rugelj
 Isan 12 d.o.o.
 MM biro d.o.o
Matevž Paternoster
Gorica Leasing
3360,00 m²
3515,70 m²
2006-08
.

Lokacija, ki je bila izbrana za gradnjo doma upokojencev v Goriških Brdih, je ozka podolgovata parcela, ujeta med glavno cesto in strmino vinograda. Umestitev objekta v prostor in tlorisna zasnova objekta zato ni dopuščala veliko možnosti. Stavba je sestavljena iz treh slojev:  sob, orientiranih na jugovzhod, hodnika in servisnih prostorov na severovzhodni strani. Dvoposteljne sobe so zasnovane tako, da si varovanca ležita nasproti in imata tako vsak svoje okno in enakovreden prostor v sobi. Medtem ko cestna fasada predstavlja jasen in oster rez, ki prek balkonov v celotni dolžini objekta razkriva strukturo stavbe, je zadnja fasada zmehčan  ovoj, ki se prilagaja tlorisni razporeditvi prostorov in povezuje (pre)velik volumen zgradbe z gričevnato krajino v ozadju. Vzdolžno cestno fasado doma prekinjajo predelne stene, ki izstopajo iz fasadne ravnine in delijo enoten balkon na krajše sekvence, hkrati pa omejujejo poglede mimovozečih v zasebnost stanovalcev doma.