hiša VK v kazljah, 

v gradnji   
.
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
.
.
gradbene konstrukcije:
strojne instalacije:
elektro instalacije:
naročnik:
površina parcele:
neto površina objekta:
projekt in izvedba (1.faza):
.
stanovanjska hiša
Stolp d.o.o.
Tomaž Čeligoj
Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Proding inženiring d.o.o.
Segis d.o.o.
Elektro instalacije
Ivan Čeligoj, s.p.
zasebni
570,00 m²
218,40 m²
2006-
.
 Hiša VK v Kazljah je rekonstrukcija in dozidava obstoječe stavbne strukture, ki jo je bilo zaradi slike vasi smiselno ohranjati. Hiša je zasnovana kot raščena struktura večih stavbnih volumnov – dveh obstoječih  stavb ob glavni vaški cesti, ki sooblikujeta daljši, višinsko razgiban ulični niz, in pritličnega objekta, ki predstavlja razširjen zid kraškega dvorišča. Hiša se zato popolnoma zapira proti cesti in odpira protivrtu.
Nov pritlični volumen dnevne sobe je oblikovan in umeščen tako, da ohranja obstoječa oreha na dvoriščni in cestni strani stavbe, med starim in novim delom pa je ozka cezura, ki zaznamuje vhod v hišo. Višinska razlika na parceli omogoča, da je volumen garaže z vinsko kletjo na južnem robu skrit pod nivojem vrta, s tem pa je na razmeroma majhni parceli ostalo kar največ zunanjega prostora in odprt pogled proti jugu.