hiša h v bašlju

realizacija

 
.
objekt:
projektant:
avtorji arhitekture:
.
.
.
gradbene konstrukcije:
strojne in elektro instalacije:
krajinska ureditev:
fotografije:
naročnik:
površina parcele:
neto površina objekta:
projekt in izvedba:
.
stanovanjska hiša
Kombinat d.o.o.
Tomaž Čeligoj
Blaž Kandus
Alenka Korenjak
Tina Rugelj
Proding inženiring d.o.o.
Pro-instal d.o.o., Ivan Čeligoj s.p.
Bruto d.o.o.
Miran Kambič
zasebni
570,00 m²
218,40 m²
2006-2011
.
Namen prenove in razširitve brunarice v Bašlju je bila preobrazba iz počitniške v stanovanjsko hišo. Med različnimi možnostmi dograditve se je kot najprimernejše pokazalo dodajanje novih volumnov dnevne sobe in garaže kot oblikovno samostojnih elementov, ki ne povečajo volumna obstoječe hiše. S tem ohranjamo drobno merilo v prostoru s pretežno počitniško zazidavo. Hišo smo razširili le z novim stopniščem na severni strani.

V notranjosti smo odstranili toplotno izolacijo in tako nekoliko povečali prostore, celoten obod novega in starega pa oblekli v nov izolacijski ovoj s prezračevano leseno fasado. Stena ob stopnišču, ki je bila nekoč zunanja stena hiše, je spomin na nekdanjo podobo brunarice.